Kontakti

pasts [at] vmd.gov.lv

Valsts meža dienests

Saņēmēja nosaukums:
Valsts meža dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000057795
Bankas konts:
LV71TREL2160362011000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Valsts nodeva par medību darbībām

Saņēmēja nosaukums:
Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000050138
Bankas konts:
LV77TREL10601609 25000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22
Valsts nodeva par medību darbībām
:
mednieka apliecības izsniegšana, mednieka sezonas kartes izsniegšana, medību vadītāja eksāmens, medību vadītāja apliecības izsniegšana, medību atļaujas izsniegšana, mednieku eksāmens teorijā, mednieku eksāmens šaušanā, atļaujas izsniegšana ārzemniekam

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām

Saņēmēja nosaukums:
Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000050138
Bankas konts:
LV37TREL1060160919900
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22
Par mežsaimnieciskām darbībām
:
apliecinājumi koku ciršanai, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšana.

Atrašanās vieta 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932

Skatīt visas nodaļas