Ugunsdzēsība
VMD atdāvina trīs autocisternas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Valsts meža dienests bez atlīdzības nodevis vienu GAZ 66 un divas ZIL 130 ugunsdzēsības autocisternas Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā. Tās turpmāk izmantos Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

Pēdējo 12 gadu laikā Valsts meža dienesta veic ugunsdzēsības transporta nomaiņu, padomju laikā ražoto transportu aizstājot ar modernām automašīnām, kas ir īpaši pielāgotas meža ugunsgrēku dzēšanai. Līdz šim iegādātas 35 jaunas Mercedes Benz Unimog autocisternas, kas izvietotas 15 meža ugunsdzēsības stacijās, veidojot optimālu pārklājumu visā Latvijas teritorijā.

Neskatoties uz to, ka konkrētās ZIL un GAZ automašīnas ražotas laika posmā no 1979. līdz 1986. gadam, tās ir labi uzturētas. “Meklējot risinājumu, ko darīt ar vecajām, bet tehniskā kārtībā esošām un ekspluatējamām autocisternām, interesi izrādīja Dienvidkurzemes novada pašvaldības paspārnē esošā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Nokārtojot visas nepieciešamās formalitātes, tika noslēgts savstarpējs līgums, un transports bez atlīdzības nodots pašvaldības īpašumā,” skaidro Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks meža ugunsapsardzības jautājumos Zigmunds Jaunķiķis.

Valsts meža dienesta rīcībā joprojām ir vismaz 20 padomju laikā ražotas ugunsdzēsības automašīnas, kas atsevišķos gadījumos tiek piesaistītas meža ugunsgrēku dzēšanā. No tām piecas tuvākajā laikā plānots nosūtīt Ukrainas aizstāvjiem.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.