Valsts meža dienests Oficiālās statistikas portālā publicējis statistikas datus par mežsaimniecisko darbību 2022. gadā, tostarp pārskatus par meža ieaudzēšanu un atjaunošanu, saražoto meža reproduktīvo materiālu, koku ciršanu, meža bojājumiem un meža ugunsgrēkiem. Tāpat Valsts meža dienests apkopojis informāciju par koku ciršanu 2023. gada pirmajos četros mēnešos, kas publicēta dienesta mājas lapā.

Saskaņā ar meža īpašnieku iesniegtajiem un reģistrētajiem pārskatiem par koku ciršanu mežā, 2022. gadā tika izcirsti 13 075 870 m3 137 013.3 ha platībā. Šādi koksnes apjomi mežā tika iegūti arī iepriekšējos gados – 2020. gadā tika izcirsti 13,24 milj. m3 un 2021. gadā – 13,08 milj. m3.

Lai gan 2022. gadā Valsts meža dienests izsniedza būtiski vairāk apliecinājumus koku ciršanai nekā iepriekšējos gados (2020. gadā – 95586 cirsmas, 2021. gadā – 100773 un 2022. gadā – 130972), faktiskie izciršanas apjomi būtiski nemainās. Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vadītājs Normunds Knēts skaidro, ka 2022. gadā meža īpašnieku vēlmi saņemt apliecinājumus ietekmēja tobrīd gaidāmās valsts nodevu izmaiņas. “Apliecinājums koku ciršanai ir derīgs trīs, atsevišķām cirsmām divus gadus, tāpēc 2022. gadā neizcirstie koksnes apjomi visdrīzāk tiks izcirsti 2023. vai 2024. gadā. Kā zināms, meža īpašnieku vēlmi iegūt koksni būtiski ietekmē arī koksnes tirgus situācija un Latvijā pieejamās mežizstrādes iespējas,” skaidro N.Knēts.

Likumsakarīgi 2023. gada pirmajos četros mēnešos vērojams izsniegto koku ciršanas apliecinājumu kritums. Ja 2021. gada pirmo četru mēnešu periodā apliecinājumi izsniegti 35505 cirsmās, 2022. gadā 45678 cirsmās, tad 2023. gadā – 29766 cirsmās. Valsts meža dienests speciālisti to skaidro arī ar lielā daļā Latvijas meža teritorijā  izsludināto ārkārtējo situāciju, saistībā egļu astoņzobu mizgraužu (Ips typographus) savairošanos.

Valsts meža dienesta sagatavotie statistikas dati par mežsaimniecību un medījamajiem dzīvniekiem pieejami ikvienam Oficiālās statistikas portāla apmeklētājam. Apkopotie statistikas dati ir ērti lietojami, jo tie vairs nav jāmeklē par katru periodu atsevišķi Valsts meža dienesta tīmekļvietnē. Statistikas portālā atrodami arī dati par iepriekšējiem gadiem, kas ļauj tos ērti salīdzināt. Datu tabulām pieejami metadati ar tabulās ietverto definīciju skaidrojumiem, kā arī lietotājiem ir iespēja skatīt interaktīvus vizuālos materiālus, ko var lejupielādēt dažādos formātos.

Statistikas portālā pieejams arī 2024. gada datu publicēšanas kalendārs ar datumiem, kuros tiks publicēti dati. Tāpat tiek publicēti arī ceturkšņa dati par plānotajiem koku ciršanas apjomiem.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.