Valsts meža dienests atvērto datu portālā data.gov.lv ir publicējis kārtējo Meža valsts reģistra telpisko datu kopu: https://data.gov.lv/dati/dataset/meza-valsts-registra-meza-dati