Vētra 7.08.2023.

7. augusta krusas un vēja bojājumos visvairāk ir cietusi Zemgales virsmežniecības teritorija. Samērā lieli postījumi konstatēti arī Vidzemes reģionā, kur plosījās spēcīgs vējš ar lietu. Joprojām notiek mežaudžu bojājumu apzināšana visā Latvijas teritorijā, ko traucē ar kokiem aizgāztie ceļi.

Informē Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs Andis Purs: “Īpaši spēcīga vētra un krusa bija Dobeles novadā - Tērvetē, Bukaišos, Augstkalnē, Gardenē, Jelgavas novada Vilces pagastā. Patlaban apzinātais mežaudžu postījumu apmērs ir aptuveni 1000 ha, bet, iespējams, tas varētu būt vēl lielāks. Joprojām notiek postījumu apzināšana, darbu apgrūtina pārvietošanās pa teritoriju, jo ceļi ir aizgāzti un nav vēl atbrīvoti no lauztajiem un gāztajiem kokiem.”

Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā konstatēti postījumi Druvienā, Rankā, Tirzā, Lizumā AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās izgāztas un lauztas priedes, izpostīti Lizuma kapi, Launkalnē cietuši “Meža pētīšanas stacijas” meži. Ir postījumi arī Variņu pusē.

Sēlijas virsmežniecības teritorijā būtiski vēja postījumi pašlaik nav apzināti. Kurmenes, Taurkalnes pusē meža malās ir lauzti un uz ceļiem gāzti koki, bet mežos pagaidām nav konstatēti masveida postījumi.

Ziemļvidzemes virsmežniecības teritorijā konstatētas vienlaidus vējgāzes Igaunijas pierobežā – Valkā. No Strenčiem Rīgas virzienā un ap Limbažiem lauzti atsevišķi koki, vietām saliekti bērzi nesen retinātās jaunaudzēs.

Centrālvidzeme virsmežniecības teritorijā konstatēti būtiski postījumi Piebalgas, Ļaudonas, Madonas, Mētrienas apkaimē.

Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes, Rīgas Reģionālās, Dienvidlatgales un Austrumlatgales virsmežniecību teritorijās pagaidām nav konstatēti nopietni mežaudžu postījumi.  

Valsts meža dienests uzsver, ka lauztie, gāztie un izšūpotie koki var radīt palielinātu bīstamību gan cilvēkiem, kas mežā strādā, gan arī aktīvās atpūtas cienītājiem, ieskaitot sēņotājus un ogotājus. Tāpat vētras un krusas nodarītie meža bojājumi var kļūt par jaunām egļu astoņzobu mizgraužu savairošanās vietām, kas apgrūtinās to ierobežošanu nākamo gadu laikā. Meža īpašnieki tiek aicināti apsekot savus īpašumus un, konstatējot nozīmīgus postījumus, vērsties tuvākajā Valsts meža dienesta mežniecībā.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.