Valsts nodevas apmaksa par medību atļaujām

Sākoties aktīvākai medību sezonai, Valsts meža dienestā pieaug medību tiesību lietotāju interese par medību atļauju saņemšanu. Atļaujas var saņemt, piesakoties Valsts meža dienesta mežniecībās:

  • klātienē;
  • attālināti, izmantojot e-pastu.

Ierodoties klātienē, medību tiesību lietotājs norāda vēlamo atļauju skaitu no piešķirtā apjoma, par ko veiks apmaksu. Apmaksu veic ar bankas karti POS terminālī, un VMD darbinieki atļaujas sagatavos vienas darba dienas laikā.

Ja  uz izvēlēto mežniecību nosūta brīvas formas pieprasījumu pa e-pastu, tajā jānorāda tāda pati informācija, kā ierodoties klātienē, norādot nepieciešamos atļauju veidus un to skaitu. E-pastam pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu. Saņemot šādu pieprasījumu pa e-pastu, atļauju sagatavošanas laiks var būt līdz 3 darba dienām.

Mežniecību kontakti.

Valsts nodeva par medību atļaujas izsniegšanu: 

•  jebkura dzimuma un vecuma aļņa (AN), staltbriežu buļļa (SB) nomedīšanai – 15,00 euro;

•  staltbriežu govs (SG) vai teļa (ST), aļņu  teļa (AT) – 7,50 euro;

 

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmēja nosaukums: Valsts kase

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV77TREL10601609 25000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22