Bērza saplāksnis

2024. gada maijā Valsts meža dienests piemērojis 10 000 eiro naudas sodu uzņēmumam, kurš veicis augsta riska bērza saplākšņa importu un plānojis importu no Turcijas. Uzņēmums saņēmis arī papildsodu – aizliegumu uz gadu izmantot tiesības laist tirgū bērza saplāksni. Sods piemērots par ES Kokmateriālu regulas prasībām neatbilstošām likumības pārbaudēm, pieļaujot risku, ka tirgū tiek laisti Krievijas izcelsmes kokmateriāli.  

Valsts meža dienests atgādina, ka joprojām nav atļauts importēt kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kuru ražošanā izmantoti Krievijā vai Baltkrievijā iegūti izejmateriāli. Šādu produktu importēšana nozīmē pārkāpt ES Kokmateriālu regulas prasības, jo izejmateriāliem nav iespējams mazināt risku līdz “maznozīmīgam”, lai tos drīkstētu laist Eiropas Savienības (ES) tirgū. Savukārt kokmateriāli un koka izstrādājumi, kuri ražoti Krievijā vai Baltkrievijā un uz kuriem attiecas ES noteiktās sankcijas, uzskatāmi par nelikumīgi iegūtiem.

Ja uzņēmums grasās importēt augsta riska produktu, kāds šobrīd ir, piemēram, bērza saplāksnis, tam jāizslēdz jebkura varbūtība, ka saplāksnis ražots vai kokmateriāli iegūti Krievijā vai Baltkrievijā. Tāpat, ja tiek importētas, piemēram, mēbeles no Ķīnas vai kādas citas trešās valsts, kuras ražotāji varētu izmantot Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes kokmateriālus, jāizslēdz iespējamība, ka tās var saturēt šo valstu izejmateriālus.

Kā to paredz ES Kokmateriālu regulas prasības, risku mazināšanai ir jābūt efektīvai un piemērotai konkrētajiem riskiem. Tādu dokumentu kā, piemēram, izcelsmes sertifikātu un ciršanas atļauju uzrādīšanu Valsts meža dienests neuzskatīs par atbilstošu risku mazināšanas pasākumu, ja augsta riska produkts tiek importēts no augsta riska valsts. Šādi dokumenti neatspoguļo visu piegādes ķēdi, var saturēt nepatiesu informāciju, un to izmantošana nemazina risku, ka piegādes ķēdē var būt augsta riska kokmateriāli.  

ES Kokmateriālu regula attiecas uz plašu kokmateriālu un koka izstrādājumu klāstu, tostarp uz dažādām mēbelēm, papīru, kartonu, celulozi.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.