Ugunsdzēsība
Valsts meža dienests atgādina par ugunsdrošības prasībām mežā

Lai arī šonedēļ daudzviet ir lijis, mežos un purvos joprojām ir augsta ugunsbīstamība. Valsts meža dienests atgādina, ka no 1. maija ir spēkā meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā, kā arī aicina nekurt svētku ugunskurus mežā pat tam atļautajās vietās.

Šogad ir reģistrēti un dzēsti jau 470 meža ugunsgrēki, kopējā izdegusī meža zemes platība ir 589  ha, no tiem 92 ha jaunaudzes. Dienests vērš uzmanību, ka jau šobrīd ir pārsniegts pēdējos trīs gados reģistrētais izdegušās meža platības apjoms gada griezumā. 2022. gadā kopumā dzēsts 391 meža ugunsgrēks 221 ha platībā, 2021. gadā 466 meža ugunsgrēkos dzēsta 505 ha liela meža teritorija, bet 2020. gadā 581 meža ugunsgrēkā izdega 528 ha meža zemes.

Jau ziņots, ka ar 1. maiju Valsts meža dienests ir noteicis meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā, kura laikā iedzīvotājiem, atrodoties mežā, ir jāievēro noteikti aizliegumi un ierobežojumi. To paredz MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, par kuru neievērošanu var tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā un arī kriminālatbildība.

 Meža ugunsnedrošajā laikposmā iedzīvotājiem ir aizliegts nomest mežā degošus priekšmetus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem, kurt ugunskurus neatļautās vietās, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Taču, ņemot vērā īpaši augsto ugunsbīstamību, dienests aicina pilnībā izvairīties no uguns izmantošanas mežā, tādējādi pasargājot gan mežaudzes, gan tur mītošos dzīvniekus un citas dzīvās radības.

Valsts meža dienests nodrošina ugunsapsardzību visos Latvijas mežos. Dienesta rīcībā ir 40 jaudīgas specializētas meža ugunsdzēsības autocisternas, kas izvietotas meža ugunsdzēsības stacijās visā Latvijā. Dzēšanas darbus veic kvalificēti dienesta darbinieki, izmantojot arī īpaši aprīkotus apvidus auto ar dzēšanas iekārtām, kvadriciklus, dronus. Lai operatīvi atklātu meža ugunsgrēkus, no ugunsdzēsības torņiem tiek veikta uzraudzība, ko nodrošina gan torņu dežuranti, gan video novērošanas kameras.

Meža ugunsdzēšanas darbi notiek ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tādēļ, pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana 112.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.