Priedes

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu Valsts meža dienests ir veicis pārbaudi 5874 mežaudzēs un 1019 gadījumos atcēlis apliecinājumus koku ciršanai kopskaitā 835 ha platībā. Meža īpašniekiem par šo lēmumu tiek izsūtīti paziņojumi.

Tāpat dienesta veiktajā izvērtēšanā konstatēts, ka 3472 mežaudzes ir nocirstas saskaņā ar iepriekš izsniegtajiem apliecinājumiem. 866 mežaudzes atbilst Satversmes tiesas noteiktajiem kritērijiem, un meža īpašnieks var turpināt mežistrādi. Savukārt 519 gadījumos meža īpašnieki, izprotot Satversmes tiesas nolemto, paši ir atteikušies no koku ciršanas tiesību izmantošanas.

Valsts meža dienests atgādina, ka gadījumos, kad apliecinājums koku ciršanai tiek atcelts, meža īpašniekam ir tiesības saņemt par ciršanas apliecinājuma izdošanu samaksāto valsts nodevu. Īpašniekam ar iesniegumu par valsts nodevas atmaksu jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.