Valsts meža dienesta darbiniekiem būs jauni formastērpi

Ministru kabinets otrdien, 6. februārī apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par Valsts meža dienesta (VMD) amatpersonu formas tērpu un atšķirības zīmēm, lai VMD darbinieki būtu atpazīstami pienākumu izpildē un tos varētu nešaubīgi atšķirt no citu valsts uzraudzības iestāžu darbiniekiem.

VMD formastērpa atšķirības zīme ir vairogveida emblēma sudrabpelēkā krāsā, kuras augšējā daļā izvietota lente Latvijas valsts karoga krāsās un proporcijās. Emblēmas centrā – divas sakrustotas zaļas ozollapas, un emblēmu var papildināt uzraksts “VALSTS MEŽA DIENESTS”. Pats formastērps ir tumši zaļā, brūnā vai zaļganbrūnā krāsā ar atšķirības zīmēm (emblēmām) jakas priekšpusē un uz piedurknes, un uzrakstu jakas aizmugurē. Diennakts tumšajā laikā VMD darbiniekiem jābūt tērptiem gaismu atstarojošās spilgti dzeltenās vai spilgti gaišzaļās vestēs ar atšķirības zīmēm.

Valsts meža dienesta darbiniekiem būs jauni formastērpi!

Tā kā Valsts meža dienesta likums noteic, ka VMD darbinieki, pildot dienesta pienākumus, drīkst “apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj normatīvos aktus, kā arī pārtraukt jebkuru citu mežam un videi kaitīgu rīcību, kas noteikta normatīvajos aktos”, tāpat arī “apturēt transportlīdzekļus uz mežsaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu ceļiem, bet transportlīdzekļus, ko izmanto kokmateriālu transportēšanai, — arī uz pašvaldību ceļiem”, ja tiek pārkāptas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, tad sabiedrībai ir svarīgi atpazīt VMD amatpersonas un sadarboties ar tām dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

Noteikumi “Valsts meža dienesta amatpersonu formas tērpa un atšķirības zīmes paraugs un nēsāšanas kārtība” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa