VM

Saistībā ar plūdiem Jēkabpils novadā uz nenoteiktu laiku slēgta Sēlijas virsmežniecība un Jēkabpils mežniecība Mežrūpnieku ielā 2a. Valsts meža dienests aicina dokumentus iesniegt tiešsaistē Meža valsts reģistrā https://gis.vmd.gov.lv/ vai, parakstot ar elektronisko parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi: jekabpils.meznieciba@selija.vmd.gov.lv vai vm@selija.vmd.gov.lv