Tiešsaistes seminārs par mobilo lietotni “Mednis”

Ziņa papildināta:
Tiešsaistes seminārs par limitēto medījamo dzīvnieku medībām, izmantojot lietotni "Mednis" 04.07.2024.

15.jūlijā sāksies kārtējā vilku, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezona. Lai uzzinātu par limitēto medījamo dzīvnieku reģistrāciju mobilajā lietotnē “Mednis” mednieki tiek aicināti piedalīties attālinātā seminārā  04. jūlijā plkst. 13.00

Dienas kārtība:

1. Jaunākās izstrādes mobilajā lietotnē “Mednis”.

2.  Ikdienas padomi lietotnes “Mednis” lietošanā un licenču sadale sadarbības grupas ietvaros.

3.  Pieļaujamā vilku medību apjoma administrēšana.

4.  Jautājumi, atbildes, priekšlikumi.

Lai no semināra iegūtu pēc iespējams vairāk, lūgums līdz 03. jūlijam atsūtīt aktuālos jautājumus par  mobilās lietotnes “Mednis” lietošanu uz e-pastu aiva.krauze@vmd.gov.lv .

Pirms semināra lietderīgi iepazīties ar informatīvo semināru par koplīgumu medību atļauju sadali, izmantojot lietotni “Mednis”