VM

No 19. janvāra darbu atsāk Sēlijas virsmežniecība un Jēkabpils mežniecība Mežrūpnieku ielā 2a. Apmeklētāju pieņemšanas laiki mežniecībā:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.