Mednis 2.0.0.

Ir iznākusi mobilās lietotnes Mednis” 2.0.0. versija, kurā veikti vairāki tehnoloģiski uzlabojumi. Jaunākajā lietotnes versijā medniekiem ir pieejama informācija par medību iecirkņos reģistrētajiem postījumiem pēdējo 3 mēnešu (90 dienu) laikā.

Aktivizējot kartes slāni “Postījumi iecirkņos (pēdējie 3 mēneši)”, medību iecirkņa kartē redzamas konstatēto postījumu atrašanās vietas. Postījumu apraksts pieejams lietotnes Mednis” MTL sadaļā, izvēloties attiecīgo medību iecirkni. Tāpat lietotnes kartes slāņos iespējams aktivizēt trīs jaunas dinamiskās infografikas, kurās dati tiek atjaunoti reizi nedēļā – “LIZ postījumi” (lauksaimniecībā izmantojamo zemju postījumi), “Meža postījumi” un “Infrastruktūras postījumi”.

Jaunajā versijā informācija par pieejamajām, izsniegtajām un norakstītajām vilku medību atļaujām pieejama tikai tiem medību tiesību lietotājiem, kuri noslēguši ar Valsts meža dienestu administratīvo līgumu par lietotnes “Mednis” izmantošanu medību informācijas apritei. Citiem medību tiesību lietotājiem informācija par vilku medību atļaujām nav pieejama.

Valsts meža dienests aicina medniekus savlaicīgi atjaunot lietotni Mednis” uz pašreizējo 2.0.0 versiju, lai medībās nerastos situācijas, ka nomedīto dzīvnieku nav iespējams reģistrēt nomedīšanas vietā vai nosūtīt informāciju Valsts meža dienestam tikai tādēļ, ka viedierīcē uzstādīta novecojusi lietotnes versija.

Lietotne “Mednis” bez maksas pieejama gan Android, gan Apple iOS ierīcēm un lejupielādējama tieši tāpat kā jebkura cita mobilā aplikācija. Pagaidām lietotni nav iespējams izmantot Huawei viedierīcēs, jo tās neatbalsta Google ģeolokācijas datus.

Gadījumā, ja rodas sarežģījumi vai jautājumi par lietotni “Mednis”, mednieki var izmantot iespēju sazināties ar Valsts meža dienestu, izmantojot e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv.  Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par lietotni atrodami Valsts meža dienesta mājas lapā.