Medības Mežacūka
Nomedītās mežacūkas jāreģistrē mobilajā lietotnē “Mednis”

No 2023. gada 1. aprīļa stājas spēkā Valsts meža dienesta rīkojums, kas nosaka jaunu kārtību mežacūku medībām. Nomedītās mežacūkas medniekiem būs jāreģistrē mobilajā lietotnē “Mednis”, izmantojot digitālus marķieru numurus.

Medību noteikumi nosaka, ka mežacūka ir nelimitētais medījamais dzīvnieks. Taču saistībā ar nepieciešamību ierobežot Āfrikas cūku mēra izplatību, mežacūku medībām jānorisinās tā, lai būtu iespējams identificēt katru nomedīto mežacūku. Līdz šim identifikācija notika, izmantojot Valsts meža dienesta izsniegtus mežacūku marķierus, taču no 1. aprīļa fizisku marķieru vairs nebūs un katra nomedītā mežacūka būs jāreģistrē digitāli.

Saskaņā ar Valsts meža dienesta 27.03.2023. rīkojumu 2023./2024. gada medību sezonā no 1. aprīļa informācija par nomedītajām mežacūkām medniekiem būs jāreģistrē un jāiesniedz Valsts meža dienestā, izmantojot mobilo lietotni “Mednis”. Tā ir Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstoša lietotne, kas nodrošinās medniekiem noteikto mežacūku medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites prasību izpildi. Būtiski, ka medniekiem vairs nevajadzēs aizpildīt un iesniegt informāciju par izlietotajām mežacūku medību atļaujām jeb tautā dēvēto “trešo pielikumu”.

“Turpmāk medniekiem pirms mežacūku medībām būs jāpārliecinās par to, ka viedtālrunis ir uzlādēts, ir aktivizēti mobilie dati, un lietotnē “Mednis” pieejama medību sadaļa. Pēc mežacūkas nomedīšanas vai ievainošanas fakts nekavējoties būs jāreģistrē lietotnē “Mednis”, kas nosūtīs informāciju Valsts meža dienestam,” ar jauno kārtību iepazīstina Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis, norādot, ka tehniski medību sadaļu lietotnei pieslēgs 31. martā.

Lietotne “Mednis” bez maksas pieejama gan “Android”, gan “Apple iOS” ierīcēm un lejupielādējama tieši tāpat kā jebkura cita mobilā aplikācija. Gadījumā, ja rodas sarežģījumi vai jautājumi par lietotni “Mednis”, mednieki var izmantot iespēju sazināties ar dienestu, izmantojot e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv.  

 

Kā rīkoties pēc mežacūkas nomedīšanas

Kad mežacūka nomedīta, turpat uz vietas, nepārvietojot dzīvnieku, mednieks rīkojas šādi:

1. Atver mobilo lietotni “Mednis” un reģistrē tajā nomedītās mežacūkas dzimumu un vecumu. Uzņem fotoattēlu, kurā redzama mežacūkas galva projekcijā no augšas/sāniem, un nospiež “Iesniegt”.  

Ja iesniegšanas brīdī nav pieejams interneta savienojums, par to nav jāuztraucas – kad savienojums atjaunosies, “Mednis” nosūtīs visu ievadīto informāciju Valsts meža dienestam. Pēc medībām jāpārliecinās, ka reģistrētā informācija par nomedīto mežacūku ir veiksmīgi nosūtīta. Tas redzams lietotāja profilā pie iesniegtajiem vienumiem (iesniegtā informācija) ar atzīmi “Nosūtīts”. Ja kādas tehniskas kļūmes rezultātā informācija tomēr nav nosūtīta, tad to lietotnē “Mednis” no iesniegto vienumu sadaļas jāmēģina nosūtīt vēlreiz. Tas medniekam jāizdara 24 stundu laikā no mežacūkas nomedīšanas fakta reģistrēšanas lietotnē.

2. Pēc veiksmīgas reģistrētās informācijas nosūtīšanas mednieks saņem digitālu nomedītās mežacūkas licences numuru. Tas redzams “Medņa” lietotāja profilā pie iesniegtās informācijas par nomedītajām mežacūkām. Šo numuru izmanto nomedītās mežacūkas ķermeņa apzīmēšanai līdz brīdim, kad no Pārtikas un veterinārā dienesta saņemti asins paraugu laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti.

Kā rīkoties pēc mežacūkas ievainošanas

Ja mežacūka ir ievainota, tad turpat ievainošanas vietā to reģistrē “Mednī” un nospiež “Iesniegt”. Pēc tam atbilstoši Medību noteikumu prasībām ir atļauts uzsākt ievainotās mežacūkas izsekošanu. Reģistrētā ievainotā mežacūka “Mednī” uzrādās ievainoto dzīvnieku sadaļā. Ja ievainoto mežacūku nomedī, “Mednī” izvēlas attiecīgo ierakstu un reģistrē nomedīto mežacūku. Ja ievainotā mežacūka netiek nomedīta, tad jāpārliecinās, ka informācija par ievainoto dzīvnieku tikusi iesniegta Valsts meža dienestam – tas redzams “Mednī” pie iesniegtās informācijas reģistrācijas. Kļūdas gadījumā informācija par ievainoto mežacūku 24 stundu laikā jānosūta atkārtoti gluži tāpat kā informācija par nomedītu mežacūku.

Informācija par nomedīto mežacūku

Mednieka reģistrētā informācija par nomedīto mežacūku lietotnē “Mednis” aizstāj mežacūkas ķermeņa marķēšanu, bet saņemtais licences numurs pēc reģistrēto datu nosūtīšanas lietotnē “Mednis” apliecina informācijas par izlietoto atļauju iesniegšanu Valsts meža dienestam. Tādējādi tautā dēvētais “trešais pielikums” par nomedītajām mežacūkām vairs nebūs jāiesniedz.

Ja medības uzraugošā un kontrolējošā amatpersona pieprasīs informāciju par nomedīto mežacūku, medniekam pietiks uzrādīt lietotnē “Mednis” reģistrēto informāciju, un papildus nomedītās mežacūkas ķermeņa identifikācijas apzīmējumi nebūs obligāti.

Ja mednieks kādu iemeslu dēļ nevar reģistrēt nomedīto mežacūku lietotnē “Mednis”, to viņa vietā var izdarīt medību tiesību lietotāja pārstāvis, kuram Meža valsts reģistrā piešķirtas tiesības  lietotnē “Mednis” veikt medību iecirkņa biedru pārvaldību. Tomēr šādā gadījumā medniekam, kurš mežacūku nomedījis, būs jābūt konkrētā medību iecirkņa medību tiesību lietotāja biedram (biedru pievienošanu veic medību tiesību lietotāja noteiktais pārstāvis).