Ugunsdzēsība
ugunsdzēsības stacija Babītē

Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības teritorijā ekspluatācijā nodota jaunbūvēta meža ugunsdzēsības stacija. Tajā paredzēta vieta divām smagajām meža ugunsdzēsības automašīnām Mercedes Benz Unimog un  izbūvēts šļūteņu žāvēšanas tornis.

“Moderna, prasībām atbilstoša meža ugunsdzēsības stacija Babītes mežniecības teritorijā bija akūti nepieciešama jau vairākus gadus, jo šeit atklāto un dzēsto ugunsgrēku skaits sasniedz vidēji 25% no kopējā valstī reģistrēto meža ugunsgrēku apjoma”, skaidro Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis. Babītes meža ugunsdzēsības stacijas uzraugāmajā teritorijā ietilpst Mārupes, Olaines, Ķekavas un Salaspils novadi, nepieciešamības gadījumā tā var arī sniegt atbalstu Rīgas un Jūrmalas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Lai operatīvi novērstu meža ugunsgrēkus, atbilstošam aprīkojumam un stacijas iekārtojumam ir būtiska nozīme. Jaunajā meža ugunsdzēsības stacijā paredzēta vieta divām meža ugunsdzēsības smagajām autocisternām Mercedes Benz Unimog, izbūvēts šļūteņu žāvēšanas tornis, kā arī iekārtotas modernas atpūtas un sanitārās telpas meža ugunsdzēsības stacijas darbiniekiem.  

“Ja salīdzinām jauno ēku ar iepriekšējo būvi, tā ir kā diena pret nakti. Vecajā ēkā Unimog nemaz nevarēja iebraukt, darbinieki raka tranšejas, lai padziļinātu iebrauktuvi,” atceras Z. Jaunķiķis.

Babītes meža ugunsdzēsības stacijas projekts tika izstrādāts 2020. gadā. Būvniecības darbi, ko veica būvfirma “PK serviss”, tika uzsākti 2022. gada maijā, savukārt ekspluatācijā būve tika nodota jau 2022. gada decembrī. Projekta kopējās izmaksas sastāda nepilnus 550 000 euro. Šī ir otrā jaunbūvētā meža ugunsdzēsības stacija Latvijā, pirmā atrodas Tukumā un ekspluatācija tika nodota 2020. gada jūnijā.

Vērtējot trīs gadu griezumā, katru gadu Latvijā tiek konstatēti un dzēsti vidēji 719 meža ugunsgrēki, kuros izdeg vidēji 545 ha meža zemes. Meža ugunsgrēki apdraud gan iedzīvotāju veselību un dzīvību, gan nodara kaitējumu videi – to laikā nereti bojā aiziet ievērojams skaits mazo meža iemītnieku. Izdegušās platības vistiešākā veidā rada lielus finansiālus zaudējumus meža īpašniekiem un valstij kopumā.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.