Atzīmējot 20 gadus kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvos materiālus, kur parādīta Latvijas izaugsme pēdējos 20 gados mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas ražošanas nozarē.

 

Latvijas līdzdalībai Eiropas savienībā 20 gadi
Meža nozares produkcijas eksporta vertība
Bioloģiskā lauksaimniecība
ieguldījums zivsaimniecibā
Zemkopoibas nozaru ieguldījums latvijas kopeja eksporta vertiba
parraudziba esoso dzīvnieku uzskaite
lauksaimniecibas, partikas un zivsaimniecibas eksports

Video -  ES fondu ieguldījums Latvijas meža nozarē 20 gadosES fondu ieguldījums Latvijas lauku attīstībā 20 gadosES fondu ieguldījums Latvijas zivsaimniecībā 20 gadosES fondu ieguldījums Latvijas pārtikas ražošanā 20 gados.