Sadarbojoties VMD, Meža konsultāciju pakalpojumu centram un AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienībai “LVM sēklas un stādi” ik gadu tiek aktualizēts meža kokaudzētavu sarakstu.

Lai iegādātos meža stādus, meža īpašniekiem savlaicīgi, vismaz divus gadus pirms plānotās meža platības atjaunošanas un ieaudzēšanas, tie ir jārezervē.

Pēc meža stādu iegādes kokaudzētavā ir jāsaglabā stādu iegādes dokumenti – pavadzīme, rēķins, maksājuma uzdevums. Šos dokumentus būs jāiesniedz VMD, iesniedzot meža atjaunošanas, ieaudzēšanas pārskatu par veikto saimniecisko darbību savā mežā.

Iegādājoties meža stādus kokaudzētavā, ir jāpārliecinās par stādu piemērotību konkrētajai vietai – vai plānotā stādīšanas vieta atbilst meža reproduktīvā materiāla ieguves apgabalam. Ja rodas jautājumi par meža reproduktīvo materiālu un piemērotību konkrēti vietai,  tos var uzdot VMD inspektoriem meža reproduktīvā materiāla jautājumos.

Meža īpašniekam pirms meža stādīšanas vai sēšanas uzsākšanas un meža reproduktīvā materiāla (MRM) iegādes ir būtiski zināt, kurā MRM ieguves apgabala teritorijā atrodas attiecīgā platība. Savukārt pārdevējam vai piegādātājam būtu jāspēj paskaidrot, vai viņa piedāvātā prece būs piemērota attiecīgajai platībai.

Iegādājoties MRM, ir būtiski gūt pārliecību, ka tiek saņemta tieši izvēlētā prece. Uz katra MRM iepakojuma vai tā iekšpusē jābūt etiķetei, kurā norādīta šāda informācija:

  • ražotājs un piegādātājs;
  • sertifikāta un ieguves avota reģistrācijas numurs un nosaukums;
  • sugas botāniskais nosaukums;
  • MRM veids, vecums un daudzums iepakojumā;
  • MRM kategorija.

Papildus etiķetē minimāli norādāmajai informācijai, MRM pārdevējam etiķetē vai citā pavaddokumentā pircējam jāsniedz rakstiska informācija par ieguves avota veidu, izcelsmi, MRM izmantošanas mērķi, MRM ieguves avota atrašanās vietu, MRM pielietošanas teritoriju, kategorijas. Kategorijai “pārāks” materiālam jābūt norādei, vai MRM ir ģenētiski modificēts. Gadījumā, ja MRM pavairots veģetatīvi, tam jābūt norādītam.

Meža īpašniekiem pēc meža atjaunošanas/ieaudzēšanas VMD jāiesniedz pārskats par veikto darbību. Pārskatam pievieno izmantotā MRM iegādi un izcelsmi apliecinošus dokumentus.

Iegādi apliecinošs dokuments ir pavadzīme, rēķins, kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, kurā ir norādīta MRM identificējoša informācija.

Iegādi apliecinošs dokuments nav  etiķete, ievešanas atļauja vai jebkurš cits piegādātāju dokuments ar informāciju par MRM, jo tas neapliecina darījumu –iegādi. Šie dokumenti var būt pievienoti, kā papildu informācija MRM iegādi apliecinošiem dokumentiem.