Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz VMD tīmekļvietni - www.vmd.gov.lv.
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VMD tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Saites nosaukums neatbilst virsrakstam sadaļā Aktualitātes

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 09.06.2023. Izvērtēšanu veica Artis Sevostjanovs, Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas informācijas sistēmu administrators.


Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Tālrunis: +371 67226600
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Tālrunis: +371 67226600
Pārraugošajā iestādē atbildīgais: Zemkopības ministrijas Administratīvais departaments
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.09.2022. Atkārtoti tas pārskatīts 09.06.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja VMD ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Arvīds Ozols.