Valsts meža dienests (Dienests) ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu.

Dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Dienests dzēš ugunsgrēkus visos Latvijas mežos.

Dienests rūpējas par dabas aizsardzību mežā.

Dienests uzskaita medījamos dzīvniekus, eksaminē medniekus, kontrolē medības.

Dienests uzrauga kokmateriālu un koka izstrādājumu tirgotājus.

Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu un medījamiem dzīvniekiem.

Dienesta pakalpojumus var saņemt 28 mežniecībās visā Latvijas teritorijā.

Dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Dienests piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā.