Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
60
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Noteikta apjoma sēklu parauga pārbaude, kas var raksturot visu attiecīgo sēklu partiju. Meža reproduktīvā materiāla sertificēšanas gadījumos paraugu ņemšana tiek veikta bez maksas. Ja paraugu ņemšana nav saistīts ar meža reproduktīvā materiāla sertificēšanu, jāvēršas Meža pētīšanas stacijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts - iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās virsmežniecības adresi;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Pēc analīžu veikšanas klientam izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu – testēšanas pārskatu.