Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšanas rezultātā tiek atcelts aizsardzības statuss un pieņemts lēmums par mikrolieguma izveidošanu vai neizveidošanu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

    • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

    Nepieciešamie dokumenti: iesniegums par īpaši aizsargājamo meža iecirkņa izvērtēšanu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.