Valsts meža dienests

Iestājoties karstam un sausam laikam, ugunsbīstamība mežos palielinās

Mežā ievērojami palielinās ugunsbīstamība, iestājoties karstam un sausam laikam. Bieži meža ugunsgrēki izceļas līdz galam nenodzēstu ugunskuru dēļ. Atrodoties mežos un purvos vasarā, spēkā ir vairāki...

Publicēts: 18.06.2021

Meža īpašnieki aicināti apsekot savas egļu audzes

Mizgrauzis nekur nav pazudis! Lai varētu  īstenotu rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi un būtu iespējams apkarotu šo kaitēkli, nepieciešama  precīza informācija par...

Publicēts: 09.06.2021

Zemgalē savairojušies cilvēka veselībai bīstami meža un augļu koku kaitēkļi

Šī gada jūnija sākumā Zemgalē, netālu no Tērvetes, pirmo reizi novērota koku kaitēkļa Zeltvēdera mūķenes (1.attēls) (Euproctis chrysorrhoea) savairošanās. Zeltvēdera mūķene ir Latvijas faunas...

Publicēts: 07.06.2021

Pērn kopējais pārkāpumu skaits mežā samazinājies

Pagājušajā gadā ir samazinājies meža apsaimniekošanā konstatēto pārkāpumu skaits. Pavisam 2020.gadā konstatēti 606 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tas ir mazāk kā...

Publicēts: 04.06.2021

Esi saimnieks mežā

Gadījums, kas notika 26.maijā Dienvidlatgales virsmežniecības Līksnas apgaitā liecina, ka mežziņi nepaiet garām arī tādām lietām, kā meža piesārņošana ar rūpnieciskiem atkritumiem.

Publicēts: 28.05.2021