Valsts meža dienests

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes...

Publicēts: 25.02.2015

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Arī  Zemgalē meža degšanas gadījums

Otrs meža ugunsgrēks nebija ilgi jāgaida – Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecības teritorijā svētdien  15. februārī pulksten 18.48 reģistrējis meža degšanas gadījumu.

Publicēts: 18.02.2015

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgales virsmežniecības darbinieki, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, aizturējuši divus malu medniekus, kuri nelikumīgi nomedījuši divas stirnas, medību saimniecībai nodarīti...

Publicēts: 18.02.2015

Mežs aizdegas arī ziemā

Mežs aizdegas arī ziemā

Divas dienas, 5. un 6. februārī, Daugavpils virsmežniecības teritorijā  privātajā mežā tika dzēsts meža ugunsgrēks kopumā 700 kvadrātmetru platībā. Šoreiz meža ugunsgrēks bija neparasts ar to, ka...

Publicēts: 11.02.2015

Jauni mikroliegumi

Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) meža zemēs 2014. gadā izveidoja un reģistrēja jaunu mikrolieguma veidu - mikroliegumu īpaši aizsargājamai abinieku sugai Sarkanvēdera ugunskrupim (Bombina bombina...

Publicēts: 11.02.2015
employee

Andis Krēsliņš

Ģenerāldirektors