Elektroniskā izsekojamība LZIKIS beidzas, ja:

Produktu izsekojamība tirgū un tālāka datu reģistrācija LZIKIS beidzas, ja:

 

- partiju realizē mazumtirdzniecības vietā (LZIKIS norāda mazumtirdzniecības vietas nosaukumu, adresi, kā arī partijai pievieno vai elektroniski nosūta informāciju galapatērētājiem);

 

- partiju eksportē (izsekojamības sistēmas izpratnē eksports ir partijas izvešana no Latvijas);

 

- partiju izmanto apstrādei, lai ražotu produktus ar Kombinētās nomenklatūras nr. 1604 un 1605 (konservi, preservi)

 

- partija tiek izņemta nepārtikas izmantošanai.