Dokumentu izsniegšana

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. 67027660; pasts@zm.gov.lv ; baiba.ake@zm.gov.lv

Zvejas licences piekrastes ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos 

Atbildīgā institūcija: Valsts vides dienests Zvejas kontroles departaments

Kontaktinformācija:

Valsts vides dienests, Voleri 2, Rīga, LV- 1007.

t.67408163; vvd@vvd.gov.lv; miks.veinbergs@vvd.gov.lv

Zvejas licences un zvejas papildus pilnvarojumi Baltijas jūrā

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. 67027660; pasts@zm.gov.lv;

Zivju pirmo pircēju reģistrācija

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

 t. 67027660; pasts@zm.gov.lv ; baiba.ake@zm.gov.lv 

Saskaņojums jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģi

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. 67027660; pasts@zm.gov.lv;

Pieeja valsts informācijas sistēmai „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

 Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. 67027660; pasts@zm.gov.lv;