Zivju fonda padomes 2013.gada 19.aprīļa sēdes protokols Nr.149

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 149.sēde

2013.gada 19.aprīlī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas 23. stāva zālē

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā.
2. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
3.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.