Zivju fonda padomes 2013.gada 16.maija sēdes Nr.150 protokols

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 150.sēde

2013.gada 16.maijā plkst.8:15, Rīgā, Zemkopības ministrijas 1415.telpā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā.

2. Ar Zemkopības ministrijas 2013.gada 7.maija lēmumu Nr. 7-4s/2013/91 atceltā Zivju fonda padomes 2013.gada gada 20.marta lēmuma (protokols Nr.148, 3.2.6. apakšpunkts) daļā par Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs” noraidīšanu un neiekļaušanu turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā pārskatīšana.

3. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projektam „Zivju resursu izmantošanas monitoringa organizēšana Latvijā” (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.1.1.).

4. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Daugavpils Universitātes projektam „Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas ģenētisko parametru izvērtēšana” (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.2.10.).

5. Par Lauku atbalsta dienesta sagatavotajiem četru īstenoto Zivju fonda projektu kontroles ziņojumiem.

6. Iespējamo grozījumu apspriešana Ministru kabineta 02.03.2010.noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” par gadījumiem atteikumam piešķirt atbalstu un nevērtēt projekta iesniegumu.

16.05.2013. vēl paredzēta ar zivsaimniecību saistītu objektu apskate Durbes, Grobiņas un Nīcas novadā, kā arī tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem.

17.05.2013. paredzēta ar zivsaimniecību saistītu objektu apskate Nīcas novadā, Liepājas pilsētā un Grobiņas novadā.

Saistītie dokumenti