Zivju fonda padomes 2012.gada 25.aprīļa sēde Nr.143

DARBA KĀRTĪBA
Zivju fonda padomes 143.sēde
2012.gada 25.aprīlī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,
Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2012.gadā.

2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:

2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”

3. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:

3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

3.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.

4. Dažādi jautājumi

4.1. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi Latgalē 2012.gada 27. un 28.aprīlī.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.