Zivju fonda padomes 2012.gada 18.janvāra sēde Nr.140

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 140.sēde

2012.gada 18.janvārī plkst.11:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par 2011. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2011. gada valsts budžeta dotācijas izlietojumu.

2. Par Zivju fondam piešķirtās 2012.gada valsts budžeta dotācijas indikatīvo sadalījumu pa atbalsta pasākumiem.

3. Par 2012.gada pirmās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda pasākumu īstenošanai.

4. Par administratīvo izdevumu tāmi.

5. Par Zivju fonda atzinības raksta atjaunošanas iespējām.

Saistītie dokumenti