Zivju fonda padomes 2012.gada 17.oktobra sēde Nr.144

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 144.sēde

2012.gada 17.oktobrī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas 1419.telpā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2012.gadā.

2. Par iespējamo atbalstu diviem pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” projektiem, kuriem tika paredzēta iespēja piešķirt finanšu līdzekļu atbalstu, ja izveidojas Zivju fonda finansējuma atlikums:

2.1. Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes projekta iesniegums “Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās ūdenstilpēs” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.3. un 2.1.2.16. apakšpunkts);

2.2. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.15. un 2.1.2.16. apakšpunkts).

3. Zivju fonda Atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par Atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana.

4. Par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektiem „Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” un „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”

5. Dažādi jautājumi:

5.1. par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju Latvijas Republikas teritorijā 2011.gadā;

5.2. par problēmām Zivju fonda projektu īstenošanas gaitā sakarā ar grūtībām zandartu mazuļu iepirkumā.

Saistītie dokumenti