Zivju fonda padomes 2011.gada 7.septembra sēde Nr.138

DARBA KĀRTĪBA
Zivju fonda padomes 138.sēde
2011.gada 7.septembrī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2011.gadā.
2. Zivju fonda pasākuma projektu iesniegumu iesniegšanas 2011.gada otrajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

3. Zivju fonda pasākuma projektu iesniegumu iesniegšanas 2011.gada otrajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

4. Dažādi jautājumi
4.1. Par Limbažu novada pašvaldības projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā, Augstrozes Lielezerā, Āsteres un Lādes ezeros” īstenošanas rezultātā izveidojušos finansējuma pārpalikumu.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

Saistītie dokumenti