Zivju fonda padomes 2011.gada 6.aprīļa sēde Nr.136

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 136.sēde

2011.gada 6.aprīlī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu.

2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2011.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:

2.1. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;

2.2. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

3. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2011.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:

3.1. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;

3.2. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

4. Dažādi jautājumi

4.1. Par avansa un starpmaksājuma pieprasījumu apstiprināšanu atsevišķiem Zivju fonda projektiem.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

Saistītie dokumenti