Zivju fonda padomes 2010.gada 3.novembra sēde Nr.133

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 133.sēde

2010.gada 3.novembrī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu.

2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas ceturtajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:

2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

3. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas ceturtajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:

3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

4. Dažādi jautājumi:

4.1. par gadagrāmatas „Latvijas Zivsaimniecība 2010” izplatīšanu;

4.2. pārskati par Zivju fonda finansēto projektu īstenošanu;

4.3. Zemkopības ministrijas informācija par iespējamiem grozījumiem Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums" un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem".

Piezīme:

Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

Saistītie dokumenti