Zivju fonda padomes 2010.gada 10.septembra sēde Nr.132

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 132.sēde

2010.gada 10.septembrī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu.

2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas trešajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:

2.1. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”;

2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;

2.3. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

2.4. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.

3. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas trešajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:

3.1. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”;

3.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;

3.3. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;

3.4. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.

4. Dažādi jautājumi:

4.1. Pārskati par Zivju fonda finansēto projektu īstenošanu.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

Saistītie dokumenti