Zivju fonda padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 148.sēde

2013.gada 20.martā plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas 315. telpā

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā.

2. Zivju fonda pasākumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” un „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.

3. Zivju fonda pasākumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” un „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.

4. Dažādi jautājumi

4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.