Zivju fonda padomes 17.01.2013. sēdes protokols Nr.146

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 146.sēde

2013.gada 17.janvārī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā, 1419.kabinetā

1. Informācija par 2012. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2012. gada valsts budžeta dotācijas izlietojumu.

2. Par Zivju fondam piešķirtās 2013.gada valsts budžeta dotācijas indikatīvo sadalījumu pa atbalsta pasākumiem.

3. Par 2013.gada pirmās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda pasākumu īstenošanai.

4. Par administratīvo izdevumu tāmi.

5. Dažādi jautājumi:

5.1. par Zivju fonda realizēto projektu pārskatu publiskošanas iespējām un lietderību.