Zivju fonda padomes 05.03.2013. sēdes protokols Nr.147

DARBA KĀRTĪBA

Zivju fonda padomes 147.sēde

2013.gada 5.martā plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,

Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā.

2. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.

3. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.

4. Dažādi jautājumi

4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei.

Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.