Nevalstiskās organizācijas

Biedrība „Latvijas Zivsaimnieku asociācija”

Biedrība „Latvijas Zivrūpnieku savienība”

Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija

Latvijas Zvejas produktu ražotāju grupa

Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija”

Biedrība „Kurzemes Zvejnieku asociācija”

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”

Biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija”

Biedrība „Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija”

Biedrība „Rīgas šprotes”

Biedrība „Latvijas Zemūdens medību klubs”

Biedrība „Ziemeļkurzemes Zivsaimnieku apvienība”

Biedrība "Makšķernieku organizāciju sadarbības padome"