Darba grupa par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās

Darba grupa par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros plānoto pasākumu „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”

Rīgā 2007.gada 15.janvārī

Sanāksmē piedalījās:

Ilze Muriņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;

Edīte Kubliņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;

Armands Stahovskis – Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents;

Normunds Riekstiņš – Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks;

Gunta Ozoliņa - Valsts zivsaimniecības pārvalde;

Rasma Bajāre - Valsts zivsaimniecības pārvalde;

Indulis Āboliņš – Lauku atbalsta dienests;

Andris Grundulis – Lauku atbalsta dienests;

Rinalds Vācers – Lauku atbalsta dienests;

Māris Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Andis Mitāns - Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Jānis Birzaks - Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Jānis Stikuts - Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Ruta Medne - Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Augusts Arēns – Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija;

Vita Līcīte – Valsts vides dienests.

Darba grupas sēdes sākums: plkst. 10:00

Darba kārtība:

1. Par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi.

2. Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 3.atbalsta virziena „Kopējas ieinteresētības pasākumi” 2.pasākuma „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” apspriešana.

1. Par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi.

Nolēma:

Latvijas Zivju resursu aģentūrai līdz 2007.gada 19.janvārim sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā (nosūtot uz e-pastu ilze.murina@zm.gov.lv) to akvakultūras tehnoloģiju vai iekārtu grupu uzskaitījumu (piemēram, ūdens mehāniskie filtri; ierīces, kas ļauj samazināt ūdens patēriņu utml.), kas būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi.

2. Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 3.atbalsta virziena „Kopējas ieinteresētības pasākumi” 2.pasākums „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”.

Nolēma:

  1. Zemkopības ministrija sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu veikt plānotā pasākuma „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” attiecināmo izmaksu, kas saistītas ar migrācijas ceļiem traucējošu šķēršļu likvidāciju, apzināšanu uz vienu vienību (, piemēram, 1 m3).
  2. Iegūto informāciju Zemkopības ministrija izsūta darba grupas dalībniekiem uz to norādītajām e-pasta adresēm komentāru, priekšlikumu sniegšanai.

Vadības grupas vadītājs I.Muriņa

Protokolēja: A.Stahovskis