Zivju fonda padomes 2012.gada 16.aprīļa sēde Nr.142

DARBA KĀRTĪBA
Zivju fonda padomes 142.sēde
2012.gada 16.aprīlī plkst.10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2,
Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai 2012.gadā.
2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:
2.1. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

3. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:
3.1. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei Latgalē 2012.gada maijā.


Piezīme: Darba kārtības 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi, projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 1., 3. un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.