Veiksmīgas prakses piemēri, īstenojot Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam un nākamā plānošanas perioda aktualitātes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā