Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 5. augustā elektroniskās saskaņošanas procedūrā pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, kuras beigu termiņš ir 19.08.2021., ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 18 000 EUR, un ievērojot šādus nosacījumus:

- viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;
- no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektu kopējais Zivju fonda atbalsta apmērs nevar pārsniegt 10 000 EUR.

 

Gadījumā, ja līdz pasākuma kārtai iesniegto projektu izskatīšanas dienai būs palielinājies Zivju fonda finansējuma atlikums, bet iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums būs lielāks par pasākuma kārtai izsludināto finansējumu, šis papildus finansējums tādā gadījumā arī būtu novirzāms kārtai iesniegto projektu finansēšanai.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25447978).

 

 

  • Publicēts:
    06.08.2021

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā