Logotipi

Lejupielādei tiek piedāvāti 2 logotipa JPG varianti (lielāka formāta lejupielādei - click uz attēla)

2014. - 2020. gada vizuālās identitiātes logotipi

ELFLA un EJZF 2014. - 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas

ELFLA

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

EJZF

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

 

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

JPG  PNG  PDF  EPS  CDR

2007. - 2013. gada vizuālā identitiātes vadlīnijas

Vizuālās identitātes vadlīnijas informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanai EZF

Vizuālās identitātes vadlīnijas informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanai ELFLA

Saistītie dokumenti