Bioloģiskā lauksaimniecība

Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās)

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā"

Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra  noteikumi Nr.1204  "Dzīvnieku  un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"