Zemkopības ministrs K.Gerhards piedalīsies lauksaimniecības ministru konferencē par augsnes ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Piektdien, 28. janvārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Berlīnes Lauksaimniecības ministru 14. konferencē, kurā lauksaimniecības ministri, kā arī lauksaimniecības un pārtikas ražošanas eksperti diskutēs par zemes ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Konferencē uzstāsies arī EK Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Janušs Vojcehovskis, Vācijas Federālais ministrs Džems Ezdemirs, ANO Pasaules pārtikas nodrošinājuma komitejas priekšsēdētājs Gabriels Ferēro, kā arī Pasaules Tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora vietnieks Žans Marī Paugama.

 

Pārtikas nodrošinājums sākas ar augsni – lai varētu ražot un iedzīvotājus nodrošināt ar veselīgu pārtiku, lauksaimniecībā izmantojamā augsne ir jāuztur veselīgā stāvoklī un jāizmanto ilgtspējīgi. Ikvienai valstij jāpieliek visi pūliņi, lai augsni, kas tiek izmantota pārtikas ražošanai, uzturētu un atjaunotu veselīgā stāvoklī.

 

Pasākuma laikā augsta līmeņa dalībnieku darba grupās plānots diskutēt par dažādiem ar konferences tematiku saistītiem aspektiem – veselīgu augsni, augsnes atjaunošanu, ierobežotiem zemes resursiem, kā arī zemes izmantošanu un izmantošanas tiesību nodrošināšanu.

 

Sagaidāms, ka Berlīnes Lauksaimniecības ministru 14. konferences noslēgumā lauksaimniecības ministri apstiprinās kopējo paziņojumu “Ilgtspējīga zemes izmantošana – pārtikas nodrošinājums sākas ar augsni”.
____________________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104; e-pasts:
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.01.2022