Zemkopības ministrija saņem valdības mandātu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā

Zemkopības ministrija saņem valdības mandātu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā

Valdība otrdien, 18. janvārī, atbalstīja Zemkopības ministrijs (ZM) iesniegto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam”, kas nosaka Latvijas izvēlēto stratēģiju Kopējās lauksaimniecības politikā (KLP) pēc 2023. gada. Tādējādi ZM saņēmusi mandātu KLP stratēģiskā plāna projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā un formālo sarunu ar EK sākšanai par tā apstiprināšanu.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Latvijai neatlaidīgu diskusiju ceļā ir izdevies palielināt mūsu lauksaimniekiem no 2021. līdz 2027. gadam pieejamo finansējuma apmēru tiešajiem maksājumiem par 758 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Turpmākajos gados atbalsts tiek plānots, lai sekmētu nacionālo un ES mērķu, īpaši vides un klimata mērķu sasniegšanu, kā arī taisnīgā, mērķētā un līdzsvarotā veidā sasniegtu dažāda lieluma saimniecības, uzņēmējus un nozares. Tas sniegs iespējas stiprināt Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju un turpināt attīstību, īpaši mazām un vidējām Latvijas saimniecībām.” 

 

Laikposmā no 2023. līdz 2027. gadam tiešajiem maksājumiem pieejamais finansējums plānots 1,792 miljardi eiro, no kuriem 74,3 miljonus eiro paredzēts pārdalīt lauku attīstībai un 4 miljonus eiro – sektorālām atbalsta intervencēm (jeb ražotāju organizācijām citos sektoros).

 

Kopumā nozīmīgāko finansējuma daļu – 47,8% plānots novirzīt dažāda veida pasākumiem lauksaimniecībā, kas sniegs ieguldījumu vides un klimata jomā. 

 

Tāpat paredzēti pasākumi lauksaimnieku ienākumu atbalstam, nodrošinot līdzsvarotu un proporcionālu atbalsta sadalījumu starp dažāda lieluma saimniecībām, mērķējot lielāku ienākumu atbalstu par labu mazajām un vidējām saimniecībām. To papildinās arī mērķēts investīciju atbalsts mazo un vidējo saimniecību konkurētspējas sekmēšanai. 

 

Neskatoties uz iepriekš minēto plānoto finansējuma pieaugumu, ZM ieskatā nepieciešams palielināt valsts budžeta finansējumu atbalsta pasākumu īstenošanai. 

 

KLP stratēģiskā plāna sagatavošanā ZM iesaistīja dažādas nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, īpaši lauksaimniecības un vides nozares pārstāvjus. ZM piedāvātā stratēģija ir labākais kompromiss, ņemot vērā dažādo interešu grupu atšķirīgo viedokli par nozares attīstību, šo stratēģiju un ieguldījuma virzieniem. 

 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē: “Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam”

__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    18.01.2022