Snieguma pārbaudes dati turpmāk jāiesniedz par visiem audzēšanas programmai atbilstošajiem ganāmpulka trušiem

Snieguma pārbaudes dati turpmāk jāiesniedz par visiem audzēšanas programmai atbilstošajiem ganāmpulka trušiem

Valdība otrdien, 18. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtībā, lai konkretizētu snieguma pārbaudē iegūstamos datus trušu ganāmpulkā un noteiktu, ka snieguma pārbaude jāveic visiem trušiem, kuri atbilst audzēšanas programmā noteiktajiem nosacījumiem. Snieguma pārbaude ir process audzēšanas programmas īstenošanai, kas nodrošina kvalitatīvus un kvantitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku, tā produktivitāti, eksterjeru, kā arī citus ģenētiskās kvalitātes noteikšanai nepieciešamos datus un datu reģistrēšanu. 

 

Grozījumi noteikumos noteic, ka trušu ganāmpulka īpašniekam, kurš īsteno audzēšanas programmu truškopībā, snieguma pārbaudes laikā jānodrošina datu ieguve par visiem audzēšanas programmas mērķim atbilstošiem trušiem. Ja ganāmpulka īpašnieks ir izvēlējies veikt trušu snieguma pārbaudi, tad ir svarīgi iegūt snieguma pārbaudes datus par visiem trušiem, kuri atbilst audzēšanas programmā noteiktajiem nosacījumiem un iegūtajiem datiem jābūt precīziem visā ganāmpulkā kopumā. Īpaši svarīgi ir iegūt datus par visiem tīršķirnes trušiem, un nav atļauts snieguma pārbaudes datus izlases kārtā iegūt tikai par daļu no snieguma pārbaudes ganāmpulkā esošiem dzīvniekiem. 

 

Tā kā snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos atlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai un, pamatojoties uz tiem, truškopības biedrība var izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus audzēšanas programmas turpmākajiem periodiem, ar noteikumu grozījumiem ir konkretizēts, kuri dati jānorāda snieguma pārbaudē. 

 

Lai pārliecinātos par snieguma pārbaudes datu atbilstību un ticamību, truškopības biedrībai ir jānodrošina virspārraudzība ganāmpulkos, kuros datus uzskaita. Tādēļ grozījumi precizē, ka biedrībai virspārraudzība jāveic atbilstoši biedrības paškontroles procedūrā noteiktajiem kritērijiem un virspārraudzības rezultāti jānorāda pārbaudes aktā un jāinformē Lauksaimniecības datu centrs un Pārtikas un veterinārais dienests par konstatētajām neatbilstībām. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 “Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
_________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    18.01.2022