Mencu ieguves nosacījumi atpūtas zvejā šogad nemainās, bet lasi drīkstēs paturēt tikai vienu - ar nogrieztu taukspuru

Mencu ieguves nosacījumi atpūtas zvejā šogad nemainās, bet lasi drīkstēs paturēt tikai vienu - ar nogrieztu taukspuru

Šogad nosacījumi mencu ieguvei atpūtas zvejā (makšķerēšanā, zemūdens medībās un pašpatēriņa zvejā) paliek tādi paši kā 2021. gadā. Savukārt lašu pašpatēriņa zvejniekiem, makšķerniekiem un zemūdens medniekiem Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos būs jāpievērš uzmanība laša taukspurai, jo 2022. gadā atļauts vienā dienā lomā paturēt tikai vienu no audzētavām izlaistu lasi ar nogrieztu taukspuru. Šie ierobežojumi neattiecas uz citu lašveidīgo zivju - taimiņu ieguvi atpūtas zvejā. 

 

Ierobežojumi mencu ieguvei atpūtas zvejā paliek tādi paši, kādi tie bija jau noteikti jau 2021. gadā: Baltijas jūras piekrastes ūdeņos uz dienvidiem no Dienvidu mola Liepājā (Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas attiecīgās daļas piekraste) noteikts aizliegums iegūt mencu pašpatēriņa zvejā un makšķerēšanā. Nejauši noķertās mencas ir atbrīvojamas un atlaižamas jūrā, bet zemūdens medībās menca nedrīkst būt medību objekts. 

 

Pārējā Latvijas jūras piekrastes teritorijā papildus mencu ieguves ierobežojumi pašpatēriņa zvejā, makšķerēšanā un zemūdens medībās 2022. gadā netiek noteikti. Tur šo zivju ieguve var notikt atbilstoši Latvijas attiecīgo noteikumu normām.

 

Savukārt lašu ieguvē atpūtas zvejā Baltijas jūrā 2022. gadā atļauts lomā paturēt tikai vienu no audzētavām izlaistu lasi ar nogrieztu taukspuru. Visi noķertie savvaļas laši (ar nenogrieztu taukspuru) nekavējoties jāatlaiž atpakaļ jūrā. Savukārt zemūdens medībās pirms šāviena izdarīšanas zemūdens medniekam ir jāpārliecinās, ka lasis ir ar nogrieztu taukspuru. Audzētavās audzētus lašus no savvaļas lašiem var atšķirt ar to, ka audzētavas lašiem pirms to izlaišanas brīvībā dabīgajos ūdeņos parasti tiek nogriezta taukspura, tādējādi audzētavu laši ir identificējami arī pieaugušā vecumā. Latvijas audzētavās šādi tiek iezīmēti 100% no jūras piekrastes ūdeņos ielaižamajiem lašu smoltiem (dzīvei jūras ūdeņos nobriedušiem lašu mazuļiem). 

 

Minētie ierobežojumi neattiecas uz citu lašveidīgo zivju - taimiņu ieguvi atpūtas zvejā. Vēl aizvien pašpatēriņa zvejniekiem un makšķerniekiem ir atļauts ķert, bet zemūdens medniekiem medīt gan audzētavu izlaistos taimiņus (visbiežāk ar nogrieztu taukspuru), gan savvaļas taimiņus, tādēļ ļoti svarīgi ir iepazīties ar pazīmēm, pēc kurām lašus var atšķir no taimiņiem. Šīs lašu un taimiņu atšķirības pazīmes ir norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 2. pielikumā (skatāms ŠEIT). 

 

Vienlaikus jāatgādina, ka savvaļas lašu ieguves ierobežojums attiecas tikai uz atpūtas zveju (pašpatēriņa zveja, makšķerēšana, zemūdens medības) Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos. Vēl aizvien pašpatēriņa zvejnieki un makšķernieki savvaļas lašus noteikumos paredzētajā apmērā drīkst iegūt upēs, kur to pieļauj normatīvais regulējums (Buļļupē un Daugavas lejtecē posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES), un vietās, kur ar attiecīgiem pašvaldību saistošajiem noteikumiem tiek organizēta limitēta lašu licencētā makšķerēšana (noteiktos posmos Salacā, Gaujā un Braslā). Aktuālie licencētās makšķerēšanas nolikumi pieejami ŠEIT

 

Zemkopības ministrija pieņēmusi lēmumu “Par komerciālās un atpūtas zvejas papildu regulējumu Baltijas jūrā 2022. gadā”, ar kuru tiek apstiprināti Eiropas Savienībā 2022. gadam noteiktie ierobežojumi (lēmums pieejams ŠEIT). 

 

Tas nepieciešams, lai ievērotu ES pieņemto normatīvo regulējumu, kas 2022. gadā paredz mencu ieguves pilnīgu aizliegumu atpūtas zvejā daļā no Baltijas jūras ūdeņiem, kā arī lašu ieguves ierobežojumus jūras ūdeņos. 

____________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    12.01.2022