Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Būtiskākās prasības tirgus pārvaldītājiem un ielu tirdzniecības organizētājiem saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Būtiskākās prasības tirgus pārvaldītājiem un ielu tirdzniecības organizētājiem saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Prasības attiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā.   Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās...

Publicēts: 08.04.2021

Bīstamo kravu aprites starpvalstu vienošanās

Bīstamo kravu aprites starpvalstu vienošanās

Informējam, ka Satiksmes ministrija 2021. gada 9. martā, atbilstoši ADR1  1.5.1. apakšpunktam, RID2  1.5.1. apakšpunktam, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru...

Publicēts: 08.04.2021

Valdība apstiprina prioritāros rīcības virzienus meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam

Valdība apstiprina prioritāros rīcības virzienus meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam

Ceturtdien, 8. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto plānu “Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam”, kas nosaka meliorācijas...

Publicēts: 08.04.2021

Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums pastiprinās preču piegādātāju aizsardzību

Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums pastiprinās preču piegādātāju aizsardzību

Saeima 2021. gada 7. aprīlī apstiprinājusi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NMPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču...

Publicēts: 08.04.2021

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2021”

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2021”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties Latvijā un lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”.

Publicēts: 06.04.2021

Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un apmēru 2021. un 2022. gadam

Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un apmēru 2021. un 2022. gadam

Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, kas noteic brīvprātīgi...

Publicēts: 01.04.2021

Dzīvnieku turētājiem dzīvnieku infekcijas slimības gadījumā jāpievērš uzmanība precizētajai zaudējumu kompensāciju pieteikšanās un saņemšanas kārtībai

Dzīvnieku turētājiem dzīvnieku infekcijas slimības gadījumā jāpievērš uzmanība precizētajai zaudējumu kompensāciju pieteikšanās un saņemšanas kārtībai

Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos...

Publicēts: 01.04.2021

Arī šogad lauksaimniekiem pieejams 12 miljonu eiro valsts atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai

Arī šogad lauksaimniekiem pieejams 12 miljonu eiro valsts atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai

Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, paredzot atbalstu...

Publicēts: 01.04.2021

Iedzīvotāji no bioloģiskajiem lauksaimniekiem gaida vairāk bioloģiski ražotu produktu

Iedzīvotāji no bioloģiskajiem lauksaimniekiem gaida vairāk bioloģiski ražotu produktu

Zemkopības ministrija (ZM) vienmēr ir atbalstījusi un arī turpmāk atbalstīs bioloģiskos lauksaimniekus un bioloģiskās produkcijas ražotājus. To pieprasa arī Latvijas iedzīvotāji, aizvien vairāk...

Publicēts: 29.03.2021

Aicinām patērētājus pievērst uzmanību olu marķējumam un veikt apzinātu izvēli!

Aicinām patērētājus pievērst uzmanību olu marķējumam un veikt apzinātu izvēli!

Tuvojoties Lieldienām, viens no pieprasītākajiem pārtikas produktiem ir olas. Pašlaik tirdzniecībā ir pieejamas olas, kuras ievestas no Ukrainas. Tās ir ražotas atbilstošos higiēnas apstākļos un ir...

Publicēts: 26.03.2021

Zemkopības ministrija: ES dalībvalstīm pašām jālemj par savas lauksaimniecības attīstību, nevis Eiropas Komisijai centralizēti

Zemkopības ministrija: ES dalībvalstīm pašām jālemj par savas lauksaimniecības attīstību, nevis Eiropas Komisijai centralizēti

22. un 23. martā notika ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sēde, kurā dalībvalstis intensīvās sarunās turpināja spriest par nozīmīgiem ES Kopējās lauksaimniecības...

Publicēts: 24.03.2021

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vistas gaļai noteiktas prasības putnus audzēt bez antibiotikām

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vistas gaļai noteiktas prasības putnus audzēt bez antibiotikām

Valdība trešdien, 24. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus pārtikas kvalitātes shēmu, to ieviešanas, darbības un uzraudzības prasībās, nosakot stingrākas prasības...

Publicēts: 24.03.2021